Pravěk

Doba bronzová

Doba železná

Klasický starověk

Pozdní starověk

Raný středověk

Vrcholný středověk

Pozdní středověk

Raný novověk

Moderní doba

  • 1800–1850
  • 1850–1900
  • 1900–1945
  • 1945–2000

Současnost